Informacja dla konsumenta o prawie odstąpienia

od umowy zawartej na odległość

Jako konsument mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

Oświadczenie mogą Państwo przesłać na przykład:

– pisemnie na adres: Robert Jordan GEO-ODWIERT Przedsiębiorstwo Geologiczno-Wiertnicze, 41-700 Ruda Śląska, ul. Cypriana Norwida 15;

– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@geofence.pl;

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrotowi podlega jedynie Towar oryginalnie zapakowany, niezniszczony i nienoszący śladów użytkowania. GEO-ODWIERT odmówi dokonania wymiany, jeśli Towar nie będzie spełniał tych warunków. W szczególności, żaden z towarów nie będzie przyjęty przez GEO-ODWIERT w ramach uprawnionego zwrotu, jeśli nosi jakiekolwiek ślady zamontowania go w gotowym ogrodzeniu, lub posiada rysy, uszkodzenia powłoki lakierniczej, wgniecenia, nabyte również w trakcie rozładunku towaru ze środków transportu.

Jeżeli otrzymali Państwo Towar, to proszę odesłać lub przekazać go nam na adres: Robert Jordan GEO-ODWIERT Przedsiębiorstwo Geologiczno-Wiertnicze, 41-700 Ruda Śląska, ul. Cypriana Norwida 15, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. W przypadku produktów, które nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą (przesyłki gabarytowe), konsument może ponieść wyższe koszty ich odesłania.

Wymiana Towaru

1. GEO-ODWIERT umożliwia Klientowi dokonanie wymiany zakupionego za pośrednictwem Sklepu Internetowego Towaru na inny w terminie 14 dni od daty jego dostarczenia. Żądanie wymiany należy zgłosić:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@geofence.pl

2) pisemnie na adres: Robert Jordan GEO-ODWIERT Przedsiębiorstwo Geologiczno-Wiertnicze, 41-700 Ruda Śląska, ul. Cypriana Norwida 15

2. Klient uprawniony jest do wymiany Towaru na inny, znajdujący się w aktualnej ofercie Sklepu Internetowego GEO-ODWIERT.

3. Wymianie podlega jedynie Towar oryginalnie zapakowany, niezniszczony i nienoszący śladów użytkowania. GEO-ODWIERT odmówi dokonania wymiany, jeśli Towar nie będzie spełniał warunków określonych w zdaniu poprzednim.

4. Prawo wymiany Towaru nie przysługuje w odniesieniu do Towaru wytworzonego na indywidualne zamówienie Klienta.

5. W celu wymiany Towaru, Klient powinien wypełnić i podpisać formularz wymiany dostępny na stronie internetowej Sklepu pod adresem www………………………….., odpowiednio zabezpieczyć przesyłkę, a także dołączyć dowód zakupu (kopia faktury lub paragonu) oraz potwierdzenie wykonania przelewu na kwotę konieczną do pokrycia kosztów wysyłki nowego Towaru. Towar w ramach wymiany powinien zostać przesłany do Robert Jordan GEO-ODWIERT Przedsiębiorstwo Geologiczno-Wiertnicze, 41-700 Ruda Śląska, ul. Cypriana Norwida przesyłką rejestrowaną, z dopiskiem: „Wymiana”.

6. W przypadku braku dostępności Towaru podlegającego wymianie, Klient będzie uprawniony do wyboru innego Towaru lub do odstąpienia od wymiany. W razie odstąpienia od wymiany Towar jest zwracany Klientowi na jego koszt.

7. W razie wymiany na Towar o cenie niższej, zwrot pieniędzy na rzecz Klienta nastąpi w ciągu 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient przy zakupie Towaru, zaś w przypadku wymiany na Towar o cenie wyższej, Sprzedawca dokona wymiany Towaru po odnotowaniu wpłaty kwoty stanowiącej różnicę cen.